Välkommen till challenge.fra.se

Här finns de tekniska utmaningarna (challenges) som FRA har tagit fram för att testa kunskap i samband med rekrytering. Alla challenges är paketerade som arkiv.

www.fra.se/jobb

Aktuella utmaningar:


Äldre utmaningar: