Välkommen till challenge.fra.se

Här finns de tekniska utmaningarna (challenges) som FRA har tagit fram för att testa kunskap i samband med rekrytering. Alla challenges är paketerade som arkiv.

Under aktuella utmaningar finns den eller de utmaningar som är kopplade till aktuella annonser. Sedan finns två avsnitt med fler utmaningar tillhörande tidigare cyberhotsannonser samt annonser inom reversing/pentesting/utveckling.

www.fra.se/jobb

Aktuella utmaningar:


Fler utmaningar (Cyberhot):


Fler utmaningar (reversing/pentesting/utveckling):